این دبیرستان در مرکز شهر رشت واقع شده . واز لحاظ تحصیلی در سطح بالایی قرار دارد ،مدرسه البرز  یکی از بهترین مدارس در استان گیلان است . این دبیرستان دولتی به دو شیفت تقسیم بندی می شود.

البرز هدایا و مقام های زیادی کسب نموده وتمامی این ها به دلیل تلاش بی وقفه ریاست محترم البرز و دانش آموزان می باشد.

این دبیرستان مقام دوم سرود را در ناحیه کسب نمود وافرادی همچو استاد شهمیر فرهنگی برای افزایش میزان هنر در این مدرسه از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کردند.