پوست انسان پس از مدت طولانی قرار گرفتن در آب، چروک نمی‌شود بلکه انبساط پیدا می‌کند. پوست انگشتان دست‌ها، کف دست‌ها، انگشتان پاها و کف پاها پس از آنکه از آب اشباع می‌شود چنین حالتی را بروز می‌دهد. ماندن در استخر شنا نیز همین تاثیر را دارد. پوست دست‌ها و پاها از پوست شکم و صورت ضخیم‌تر و محکم‌تر است. این لایه هنگامی که از آب اشباع می‌شود، بسط می‌یابد و همین انبساط است که چروکیدگی را به وجود می‌آورد. شاید بپرسید چرا پوست بخش‌های دیگر بدن، هنگام اشباع شدن از آب، چروک نمی‌خورد. در واقع پوست این نقاط هم چروک می‌خورد، اما چون نسبت به پوست دست و پا بزرگ‌تر و مسطح‌تر است، فضای بیشتری برای جذب آب دارد و بسیار دیرتر از پوست دست و پا چروکیدگی را نشان می‌دهد.