• ه شیر به خاطر بدن بزرگ و هیبت و چالاکی‌اش هنگام شکار، لقب «سلطان جنگل» راه داده‌اند. جالب است بدانیم که این‌گونه بیشتر در ساواناهای آفریقا زندگی می‌کند و تنها تعداد کمی از آنها در جنگل «گیر» در هندوستان یافت می‌شوند. با آنکه در گذشته شیرها در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا از جمله ایران به فراوانی یافت می‌شدند، امروزه تعداد محدودی از آنها در آفریقا و آسیا باقی مانده‌اند که جمعیتشان به سوی کمتر شدن پیش می‌رود. در حال حاضر اتحادیه بین‌المللی حفاظت از محیط زیست، وضعیت بقای گونه شیر را در حالت آسیب‌پذیر طبقه‌بندی کرده‌ است.
  • شیرشیر