اوایل تابستان، بهترین فصل برای مشاهده ابرهای اسرارآمیز نوکلیتوسنت است. این ابرها در ارتفاع 80 کیلومتری سطح زمین تشکیل می‌شوند و شکل مواج و رنگ‌های آبی آن‌ها که جرقه‌های الکتریکی را تداعی می‌کند، در گرگ‌ومیش پس از غروب جلوه‌ای خاص به افق غربی می‌دهد. در هفته سوم تیرماه، بهترین ابرهای نوکلیتوسنت امسال در اروپا پدیدار شد و آن‌قدر مرتفع بود که حتی ساکنان جنوب فرانسه هم توانستند آن‌ها را ببینند. این تصویر نیز در جنوب فرانسه گرفته شده است.