ببرماهی جالوت، ببرماهی‌غول‌پیکر، یا مبِنگا (با نام علمی Hydrocynus goliath) یک ماهی آب شیرین غول‌پیکر در آفریقاست که تنها در حوزه‌ آبگیر رودخانه زئیر (کنگو)، رودخانه لوالابا و دریاچه‌های اوپِمبا و تانگانیکا زندگی می‌کند. رنگ این ماهی کلاً نقره‌ای است و بزرگ‌ترین نمونه ثبت شده‌اش 50 کیلوگرم وزن داشته است، هرچند گزارشات تأییدنشده‌ای مبنی بر صید ماهی 60 کیلوگرمی وجود دارد. آرواره بالایی این حیوان تعداد 14 یا بیشتر دندان تیز دارد و ظاهر ترسناک این ماهی به خوبی بیانگر ماهیت شکارچی‌اش هست. تا به‌حال چند گزارش از حمله این ماهی به انسان در کنگو ثبت شده و از آن‌جایی‌که این ماهی بسیار قدرتمند است و روحیه‌ای جنگنده دارد، یکی از ماهی‌های بسیار محبوب برای مسابقات ماهیگیری آب شیرین در دنیاست.