ببر بزرگ‌ترین گربه‌سان و گوشتخوار و یکی از زیبا‌ترین جانوران کره زمین است. اینجانور زیبا که طول تقریبی‌اش به حدود ۳/۳ متر و وزنش به ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد، یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در زمین به شمار می‌رود. از ۹ جمعیت اینجانور ۳ جمعیت ببر مازندران، ببر جاوه و ببر بالی منقرض شده‌اند و تخمین زده می‌شود از مجموع شش جمعیت دیگر تنها چیزی بین ۳ تا ۴ هزار باقی مانده که در مناطقی وسیع پراکنده هستند. همین پراکندگی خطر انقراض آن‌ها را بالا‌تر می‌برد، تا جایی که این گونه در فهرست گونه‌های اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت سازمان ملل جزء گونه‌های در خطر انقراض قرار دارد و شاید تا ۳۰ سال دیگر ببری برای تماشا کردن فرزندان ما باقی نمانده باشد. تغییرات اقلیمی، شکار بی‌رویه و از بین بردن زیستگاه‌های اینجانور به وسیله انسان از مهم‌ترین دلایل انقراض بزرگ‌ترین گربه‌سان زمین هستند.

ببر