باتارا جورج آبشاری است در کشور لبنان که جلوی ورودی یک غار قرار دارد. این غار بر اثر شسته شدن ساختارهای آهکی و ریزش مداوم آب ایجاد شده و به‌همین خاطر منظره بدیعی پدید آورده است. ارتفاع کلی ریزشگاه این آبشار حدود 100 متر است و از دل کوه و لابه‌لای سنگ‌ها به پایین می‌ریزد.